Зареждане...

Задай въпросПредложения?


Подредба и йерархия


       Подредбата и йерархията на българските ордени и медали е описана в серия от отделни документи, публикувани по време на съществуването на Третото Българско царство. Най-важните правилници и регулации са били обобщени и публикувани като отделна брошура на няколко пъти, като последната официална редакция е от 1924 г., издадена на български език под името "Извлѣчение отъ статутитѣ на царскитѣ български ордени и правилникъ за наградяване съ тѣхъ".


Йерархията на самите награди е следната:


1. Орден Свети Равноапостоли Кирил и Методий

2. Военен орден "За Храброст"

3. Царски орден Св.Александър

4. Народен орден за Гражданска заслуга

5. Народен орден за Военна заслуга

6. Медал "За наука и изкуство"

7. Орден за заслуга

8. Почетен знак "За насърчение към човеколюбие"

9. Медал за заслуга

10. Медал "За насърчение към човеколюбие"

11. Медал "За спасение погибающи"

и разните възпоменателни медали и кръстове...
Велик кръст (I степен)Велик кръст

       Великият кръст (или първа степен) от Царския орден Св.Александър се носи окачен на широка пурпурно-червена орденска лента през рамо, заедно със сребърна звезда, окачена отляво на гърдите.


Голям офицерски кръстГолям офицерски кръст

       Големият офицерски кръст (II степен) на Ордена за Военна заслуга се окача на лента, завързана около врата на наградения. Заедно с това, отляво на гърдите се окачва и ромбоидната орденска звезда.


Командирски кръстКомандирски кръст

       Третата степен (тоест, командирският кръст) от Ордена за Гражданска заслуга се носи на лента около врата, но за разлика от по-горните степени, Командирският кръст няма нагръдна звезда. На горното изображение също така е показана и група от четири награди: Кавалерски кръст от Ордена Св.Александър, сребърен медал за заслуга, сребърен медал "За сватбата на Княз Фердинанд I и Мария-Луиза" и Кръст за Независимостта.


Награди за дамиДами

       Дамите, обикновено, закачат своите награди на лявото си рамо. Горе са показани: първа степен от Дамския кръст от Ордена за Гражданска заслуга, втора степен от Почетния знак "За насърчение към човеколюбие" и Почетния знак "Червен кръст".


Военния орденВоенен орден

        Носенето на знаците на Военния орден се регулира от особени разпоредби, според които всички степени и класове на Ордена "За Храброст", връчени на военни, би следвало да се носят на всички видове униформи, като за офицери, обозначаването на военния орден може да става и посредством прекарване на лентата му през един от илиците на формата.


Цивилни лицаЦивилни

       За държавни служители, чиновници и прочее, не съществува унифициран маниер на окачването на връчените им награди. Тук е представена възстановка на официален тоалет на виден благотворителен и/или медицински деец, удостоен с Почетния знак "За насърчение към човеколюбие", Знак "Червен кръст" и група (колодка), съставена от офицерски кръст на Ордена за Гражданска заслуга, Сребърен медал за заслуга с корона и Кръст за Независимостта на България .


РазниДруги

       По-горе е показана фотография на гвардейска униформа на младши офицер с окачена колодка от награди: Войнишки кръст от Военния орден, Орден за заслуга и Бронзов медал за заслуга с корона. Бидейки на теория част от войската, представителите на Гвардейския полк аранжират и носят наградите си аналогично на останалите военни части от Царската армия.

Подредба на колодки


Така наречените колодки (или групи от награди) се подреждат според съществуващата йерархия и според специфичните изисквания на отделните награди. В общ план, подредбата е следната:


- III степен на Военния орден "За Храброст"

- IV степен на Военния орден "За Храброст"

- I степен на войнишкия кръст от Военния орден "За Храброст"

- II степен на войнишкия кръст от Военния орден "За Храброст"

- III степен на войнишкия кръст от Военния орден "За Храброст"

- IV степен на войнишкия кръст от Военния орден "За Храброст"

- Златен медал за заслуга

- Златен орден за заслуга

- Златен медал "За наука и изкуство"

- Сребърен медал "За наука и изкуство"

- IV степен от ордена Св.Александър с мечове над кръста

- IV степен от ордена Св.Александър с мечове през кръста

- IV степен от ордена Св.Александър

- IV степен от ордена за Гражданска заслуга

- IV степен от ордена за Военна заслуга с военно отличие

- IV степен от ордена за Военна заслуга

- V степен от ордена Св.Александър с мечове над кръста

- V степен от ордена Св.Александър с мечове през кръста

- V степен от ордена Св.Александър

- V степен от ордена за Гражданска заслуга

- V степен от ордена за Военна заслуга с военно отличие

- V степен от ордена за Военна заслуга

- (Сребърен) Орден за заслуга

- VI степен от ордена Св.Александър с мечове над кръста

- VI степен от ордена Св.Александър с мечове през кръста

- VI степен от ордена Св.Александър

- VI степен от ордена за Гражданска заслуга

- VI степен от ордена за Военна заслуга

- Сребърен медал за заслуга

- Бронзов медал за заслуга

- Медал "За насърчение към човеколюбие"

- Медал "За спасение погибающи"

- Кръстове за X и XX години отлична служба

- Разните възпоменателни медали и кръстове.
Възстановки на колодки


Опълченец

       Възстановка на колодка на опълченец, който е участвал в Руско-Турската война (1877-1878). Логично, някои от наградите са руски. (около 1885г.). През тези първи години на съществуване на наградната система са липсвали общоприети разпоредби за подредбата на наградите и тяхната взаимна йерархия. Именно затова и множество от групите награди от този период са неправилно аранжирани, както е демонстрирано и тук.
Кмет

       Възстановка на наградите на кмет на малък задбалкански град (около 1895г.).
поборник

       Възстановка на колодка на поборник и участник в Априлското въстание от 1876г., който по-късно е бил награден за подвизите си (около 1902г.).
полковник - 1909

       Възстановка на колодка на полковник, участник в Сръбско-българската война от 1885г. (около 1909г.).
полковник - 1912

       Възстановка на наградите на полковник, служещ по време на Балканската война (около 1912г.).
Генерал

       Възстановка на генералска колодка - ветеран от Руско-Турската, Сръбско-българската и Балканската войни, който към момента участва и в Първата Световна война (около 1916г.).
Фелдфебел

       Възстановка на наградите на подофицер (фелдфебел), ветеран от Балканската и Първа Световна война, награден с три кръста за храброст. (около 1940г).
Немец

       Възстановка на наградите на немски ветеран, воювал на Македонския фронт през войната от 1915-1918г. (около 1941г).