Зареждане...

RibbonЛента
Задай въпросПредложения?


Почетен знак "За насърчение към човеколюбие"

Дата на учредяване: 30-ти Май 1917г.

Брой степени: четири степени за мъже и три за дами

Награждава се за: като насърчение и награда за човеколюбиви и благотворителни дейности

Форма и размери: Изящен кръст патé със заоблени страни, овален централен медальон и владетелски вензели между раменете на кръста. Размерът варира според степента.

Лента: бяла, с прекъсваща зелена и непрекъсната червена ивици към краищата

Аверс: Кръст с емайлирани в бяло рамене, с бордюр от червен емайл. Централният медальон изобразява така наречения Женевски кръст (червен равнораменен кръст на бяло поле), а пръстенът около него е емайлиран в зелено, като със златни букви е изписано “НА ЧЕЛОВѢКОЛЮБЦИ 1916“. Между раменете на кръста са поставени вензели на основателя на знака - Цар Фердинанд. В допълнение, всяко едно от рамената на кръста има по две декоративни топчета, поставено от всяка страна на заоблената част на рамото. Окачването на халката на самия знак се осъществява чрез ухо, оформено като малка бурбонска лилия.

Реверс: Същия дизайн, както при аверса на знака, като единствената разлика е в централния медальон, чиито център е емайлиран в червено с нанесен коронован български лъв, а на пръстена, отново емайлиран в зелено, е изписано “БЪЛГАРСКА ПРИЗНАТЕЛНОСТЬ“.

Причислени награди: Медал "За насърчение към човеколюбие" и Медал "За спасение погибающи"

       Почетния знак "За насърчение към човеколюбие" е бил учреден по време на жестоката Европейска война, макар предназначението на самата награда да е по-скоро за в мирно време. Знакът е бил връчван на личности с голям принос в благотворителното дело; на доброволци и хуманитарни работници по фронтовите болници и прочее.       Първата степен представлява кръст с размери от около 59мм., който се окача на лента около врата на носителя на знака. В допълнение, отляво на гърдите се закача и нагръдна звезда, чиито размери и дизайн са аналогични на знака, но за разлика от него звездата е еднолицева.       Знакът от втора степен представлява идентичен кръст с този от комплекта на първа степен, но за разлика от него липсва нагръдната звезда.       Третата степен е с размери от около 45мм, като обликът му е аналогичен на предходните степени, но за разлика от тях, третата степен се носи окачена на триъгълна лента отляво на гръдта.        Последната, четвърта степен на знака е изцяло изработена от сребро (по-рядко от друг бял метал) като липсва емайл, с изключение на централния медальон който е аналогичен на този от останалите степени. Четвъртата степен също се носи на триъгълна лента отляво.


       Трите степени на почетния знак за дами са следните: първа степен представлява само нагръдна звезда (идентична на тази от комплекта на първа степен за господа); втора степен и трета степен - идентични кръстове като тези от трета и четвърта степен за господа, но за разлика от тях лентите за дами са по-тесни и са завързани във формата на двойна панделка. Първа степен се окача отляво на гръдта, а втора и трета степен се окачат под лявото рамо.       Поради дизайна си, почетният знак "За насърчение към човеколюбие" често бива определян като орден. Според статута на знака, това е невярно. Медалите "За насърчение към човеколюбие" и "За спасение погибающи" са причислени към почетния знак.       Почетният знак "За насърчение към човеколюбие" е една от най-редките български награди. За разлика от споменатите медали, болшинството от награждаванията със знака са били осъществени в чужбина или на чужденци на служба в България, при това в много ограничени количества.