Зареждане...

RibbonЛента

RibbonЛента за военна заслуга
Задай въпросПредложения?






Орден за Заслуга



Дата на учредяване: 25-ти Декември 1881г./6-ти Януари 1882г.

Брой степени: Две (златен и сребърен)

Награждава се за: На генерали и офицери за техните заслуги към Короната и армията

Форма: Кръгъл медальон, заобиколен от лавров венец и два кръстосани меча зад него

Лента: Червената лента на Ордена "Св. Александър" (за заслуги в мирно време) или небесносинята лента на Военния Орден "За Храброст" (за военни заслуги)

Други названия: Орден "За Заслуга"; Медал "За заслуга"

Аверс: Образът на управляващия монарх, изобразен върху овален диск (с диаметър около 24мм), който е поставен върху два кръстосани меча и заобиколен от лавров венец.

Реверс:Германски хералдичен щит с нанесен върху него български коронован лъв. От двете страни на щита е изписано „ЗА ЗАСЛУГА“, а на заден план се виждат лаврови клонки. Подобно на аверса, около кръглия медальон са поставени кръстосани мечове и лавров венец.

Причислен към: Царски Орден "Св.Александър"







        Орденът за Заслуга е бил учреден заедно с Княжеския Орден "Св. Александър" и в продължение на две години е съществувал като медал, причислен към ордена. Според някои автори, това е бил военният еквивалент на сребърния Медал за Заслуга. През 1883-та година, декорацията официално се обособява като Орден за Заслуга с една-единствена степен, но продължава да се числи към Ордена "Св. Александър".



        Още от самото си създаване, Орденът е замислен като военна декорация, макар че на теория, след въвеждането на златната степен на ордена, той да може да бъде присъждан и на цивилни лица - висши държавни служители, министри и прочее.



        Официално, степените на ордена са две - първа и втора степен, или златен и сребърен орден. Поради изключително ниският брой на реални награждавания с т.нар. златен орден, в болшинството от случаи степента на ордена не се споменава, имайки се предвид сребърния орден.



        Самите декорации са изработени от сребро и в много редки случаи от друг бял метал или посребрен бронз. Легендарната първа степен, най-вероятно също е от позлатено сребро.



        Орденът се носи на триъгълна (рядко петоъгълна или прокарана) лента. В зависимост от вида на заслугите, офицерът (или генерал) могат да получат ордена за заслуга до два пъти - веднъж за заслуги към армията и Короната по време на мир (на червена лента) и втори път за заслугите си в битка (на военна лента). И двата ордена се носят заедно, като за по-старши се смята този, който се носи на небесносинята лента.






Първа емисия

        Първият тип на ордена (тогава все още медал) е получил нарицателното име 'с верига'. Това е поради факта, че овалният медальон се свързва с горната част на лавровия венец чрез декоративна верижка, съставена от четири сегмента. Друга уникална характеристика на този първи тип е по обемния венец и богато украсените ножници на мечовете. На аверса образът на Княз Александър е обърнат надясно.











Втора емисия

        Емисия номер две, като цяло, е аналогична на първата. Разликите са в 1) липсата на ножници на мечовете, 2) премахването на т.нар. верига и 3) по-тънкият и детайлизиран лавров венец, който вместо с лента, сега е съединен в основата си с декоративен цилиндричен елемент. Централният медальон остава непроменен.



        Гравьорът и на двете емисии на Княз Александър е К. Швенцер.











Трета емисия

        Третият тип Орден за Заслуга повтаря предишния, с изключение на 1) образът на Монарха, който вече е този на Княз Фердинанд I, 2) топчестата халка, чрез която орденът се закача на лентата и 3) въвеждането на Саксонския щит върху гърдите на лъва на реверса. Гравьор на тази емисия е Антон Шарф.











Четвърта емисия

        Четвъртата емисия на ордена изобразява обновен образ на българския Монарх, този път обърнат наляво. Забелязва се също и използването на различен шрифт за изписването на "За заслуга". Като цяло, промените в дизайна са минимални. Гравьор на този тип орден е Пол Телге.













Пета емисия

        С встъпването на трона на новия Цар - Борис III, Орденът за Заслуга претърпява още една емисия. Тя изобразява новият Монарх в ляв профил. Единствената забележима разлика с предишната емисия е леко видоизменения герб на реверса.











Шеста емисия

        Последната емисия на ордена на практика пресъздава емисия номер пет, но формата и пресъздаването на щита и лъва на реверса са обновени, следвайки директивите, въведени с новото изображение на държавния и владетелски гербове.