Зареждане...

Задай въпросПредложения?

Информация за сайта


       BulgarianDecorations.com бе замислен като безплатен и достъпен източник на информация, който предоставя материали и данни за ордените, знаците и медалите на Третото ни Царство. Крайната ни цел е да се повиши информираността сред обществото, предоставяйки информация не само относно наградната система, но и историята и културата на Царска България, като цяло.       Създаването на сайта бе започнато почти две години преди официалното му стартиране. Въпреки този дълъг период, ние все още работим по подобряването и прецизирането на информацията, с цел да споделим с Вас допълнителни интересни факти и снимки. В тази връзка, бихме искали да изкажем огромната си благодарност на всички, които ни помогнаха да осъществим настоящия проект. Ако и вие имате желанието и възможността да помогнете, моля заповядайте. Всеки принос е дълбоко ценен.


       Както е оказано на началната ни страница, BulgarianDecorations.com е посветен на настоящия Велик Магистър на българските ордени - Н.В. Цар Симеон II. Подробна информация за Царя и семейството Му може да бъде намерена на царския уебсайт, както и на сайта на Фонда за опазване на историческото наследство "Царь Борисъ и Царица Иоанна" - Царски Дворец Врана.


       В раздела "Ордени" можете да прочетете и видите екземпляри на българските ордени, връчвани в периода 1880-1943, както и през изгнаническите години на Цар Симеон.


       Секцията "Знаци" е посветена на почетните знаци на царска България.


       Под категорията "Медали" са изредени всички официални медали на Царството, като малка част от неофициалните и настолни медали е показана в раздела "Други" на сайта.


       Страницата "Други" е разделена на четири под-страници. Първата от тях съдържа фотографии на личности от епохата (включително владетели и членове на Тяхното семейство), носещи наградите си. Втората под-секция описва йерархията и правилната подредба на наградите, докато третата и четвъртата показват специални брилянтени екземпляри на българските отличия и редки неофициални и/или настолни медали и декорации.


       Страницата назована "PDF" предоставя документи, съдържащи информация за българските отличия и свързани с тях материали.


       Не на последно място, в раздела "FAQ" можете да намерите отговор на възникналите у Вас въпроси. Ако обаче не намирате отговор на въпроса си, можете да ни изпратите въпросите си, като използвате страницата "Задай въпрос".