Зареждане...

RibbonЛента
Задай въпросПредложения?


Почетен знак "Червен кръст"

Дата на учредяване: 13-ти / 25-ти Април 1886г.

Брой степени: две (неофициално)

Награждава се за: първоначално, като отличие за проявени заслуги в полевите болници по време на войната от 1885г. По-късно, знакът се връчва и за благотворителни дейности и подпомагане на дейността на Червения кръст.

Форма и размери: еднолицева значка с разнообразен дизайн и размери

Лента: трицветна, разделена на равни по ширина бяла, зелена и червена ивици

Аверс: равнораменен кръст емайлиран в червено (по-късните емисии имат емайлирана в бяло кръгла основа), поставен в овален декоративен елемент, изработен от жълт метал или позлатено сребро и увенчан с Хесенска (по-късно и българска) корона.

Реверс: плосък, обичайно съчетаващ игла за окачане

       Почетният знак "Червен кръст" е бил учреден от първия български владетел от Третото Царство - Княз Александър I. С почетния знак са били награждавани особите, които са спомагали дейността на Червения кръст, участвайки в дейността на полевите болници по време на Сръбско-българската война от края на 1885г. В същността си, знакът е по-скоро военновременна декорация - характеристика, която по-късно бива изменена.       Учредителят на наградата, Княз Александър I, официално делегира правото на награждаване на български граждани със знака на самото дружество "Червен кръст", докато удостояването на чужденци остава привилегия на Монарха. За съжаление на младия български княз, той не успява да връчи нито един почетен знак, поради неочакваните политически събития и последвалата ги абдикация. Въпреки това, първият основен тип на почетния знак "Червен кръст" придобива наименованието 'батенбергова' емисия.       Наследникът на Трона - Княз Фердинанд I, започва да присъжда наградния знак скоро след встъпването си в длъжност през Август 1887г. Първата особа, на която е връчен знака на Българския Червен кръст е Британската Кралица Виктория, която получава уникален екземпляр, изработен от злато.       През 1908г. статутът на почетния знак бива изменен, като награждаванията вече ще могат да се осъществяват и за заслуги в мирно време. На 5-ти/18-ти Април същата година се въвежда нов тип на наградния знак, който е предназначен предимно (но не само) за награждаване на дами. Поради разликата в дизайна и размерите между двата типа знаци, първоначалният тип започва неофициално да се именува 'първа степен', а по-късния - 'втора степен'. На практика, подобно разграничение не съществува.       Почетните знаци на Червения кръст се срещат в изключително много различни вариации, като между отделните образци има ясно обозначими разлики. В допълнение, самият знак може да се носи по три различни начина - окачен отляво на гърдите; окачен отляво на гърдите, но с овална лента във формата на розетка поставена под самия знак; както и окачен на трикольорна лента на гърдите (или на рамото за дамите). Материалите, от които са били изработвани знаците също варират. Някои знаци са били изработени от сребро с позлата, други от позлатен бронз. Съществуват и такива, изработени от жълта метална сплав. Производството се е осъществявало в Австро-Унгария и Германия.       В късните стадии на Европейската война бива въведен нов дизайн на почетния знак, но в много ограничени количества. При него традиционната корона е заменена с българска хералдична корона. Поради малкия брой екземпляри от тази серия, най-вероятно става въпрос за пробва емисия, или емисия с особена цел.