Зареждане...

RibbonЛента
Задай въпросПредложения?


Медал "За спасение погибающи"

Дата на учредяване: 15-ти / 28-ми Октомври 1908г.

Брой степени: златен, сребърен и бронзов

Награждава се за: като награда за спасяването на човешки животи, вследствие на природни бедствия, катастрофи или инциденти

Форма и размери: кръгла, 29мм в диаметър

Лента: Зелена, с две бели и една цикламена ивици в средата

Аверс: Образът на Монарха - Цар Фердинанд I или Цар Борис III, заобиколен от титлата Му: “ФЕРДИНАНДЪ I ЦАРЬ НА БЪЛГАРИТѢ“ или “БОРИСЪ III ЦАРЬ НА БЪЛГАРИТѢ“, съответно.

Реверс: Заобиколен от кръгъл лавров венец, е изписано името на медала - ЗА СПАСЯВАНЕ ПОГИБАЮЩИ, разположено на три реда.

Причислен към: Почетен знак "За Насърчение към човеколюбие"

       Медалът "За спасение погибающи", заедно с Медалът "За насърчение към човеколюбие", са били първите награди, учредени след обявяването на Българската Независимост през Септември 1908г. И двата медала имат сходна организация и дизайн.       Медалът е съставен от три степени: златен, сребърен и бронзов. Златните медали са били отсичани от златиста метална сплав или от чисто сребро, което е било позлатявано. Сребърните медали са от чисто сребро, а бронзовите - от бронз или от метална сплав с подобен цвят. Всички медали са раздавани с корона над медала.       Когато през 1917-та година е учреден почетният знак “За насърчение към човеколюбие", медалите "За спасяване погибающи" и “За насърчение към човеколюбие” са били причислени към нововъведената декорация.       За разлика от медала "За насърчение към човеколюбие", медалът "За спасение погибающи" има повече от една емисия. Първият вариант носи образа на Цар Фердинанд I, а вторият - този на сина Му Борис, който става Цар в края на 1918г.       Освен по отношение на образа на Монарха върху аверса, двете емисии на медала леко се различават и по композицията на лентата. При по-късните екземпляри централната цикламена ивица е малко по-тясна.       Първоначалният тип медал е бил гравиран от Пол Телге и произведен в Германия. Борисовата емисия е, поне засега, с неизвестен автор.