Зареждане...

RibbonЛента
Задай въпросПредложения?


Медал "За насърчение към човеколюбие"

Дата на учредяване: 15-ти / 28-ми Октомври 1908г.

Брой степени: златен, сребърен и бронзов медал

Награждава се за: като насърчение и/или награда за човеколюбиви и благотворителни деяния и дейности

Форма и размери: кръгла, 29мм в диаметър

Лента: червена, с две зелени и една бяла ивици по краищата

Аверс: Образът на Цар Фердинанд I и титлата Му изписана в околовръст: “ФЕРДИНАНДЪ I ЦАРЬ НА БЪЛГАРИТѢ“.

Реверс: Заобиколен от кръгъл лавров венец, е изписано името на медала - ЗА НАСЪРДЧЕНИЕ КЪМЪ ЧЕЛОВѢКОЛЮБИЕ, разположено на четири реда, като последният от тях е извит дъгообразно.

Причислен към: Почетен знак "За Насърчение към човеколюбие"

       Медалът "За насърчение към човеколюбие", заедно с Медала "За спасение погибающи", са първите награди, учредени след обявяването на Независимостта от края на Септември 1908г. И двата медала имат сходен дизайн и организация.       Медалът е разделен на три степени - златен медал, произведен от светложълта метална сплав или просто позлатен; сребърен медал, най-често от чисто сребро; и бронзов медал, отсечен от мед. Всички медали се раздават с прилежащата им корона-носач.       След учредяването на Почетния знак "За Насърчение към човеколюбие" през 1917-та година, медалът носещ същото име е бил причислен към почетния знак.       Настоящият медал е бил раздаван много рядко. Дори след абдикацията на Цар Фердинанд I, медалите с Неговия лик, които са останали в Канцеларията на българските ордени, са били използвани за награждаване по времето на Цар Борис III, та дори и след това - по време на второто Регентство, чак до 1947г. Тоест, налице е една-единствена емисия.       Гравьор на медала е отново Пол Телге, производството е било в Германия или Австро-Унгария.