Зареждане...

RibbonЛента
Задай въпросПредложения?


Юбилеен медал "25 години царуване на Цар Фердинанд I"

Дата на учредяване: през 1912г.

Брой степени: една

Награждава се за: лично връчван от Монарха, като възпоменание за Неговия сребърен юбилей като държавен глава

Форма и размери: кръгла, 34мм в диаметър

Лента: бяла, със зелена ивица близо до двата края

Аверс: Образът на Цар Фердинанд I, облечен в парадна униформа. От дясната страна на медала е изписано “ФЕРДИНАНДЪ I ЦАРЬ НА БЪЛГАРИТѢ“ на два дъгообразни реда.

Реверс: Царският герб заобиколен от следния текст: “СПОМЕНЪ ЗА ДВАЙСЕТИПЕТГОДИШНО ЧЕСТИТО ЦАРУВАНЕ“ и годините 1887-1912 в долната част на медала.

       Медалът, посветен на сребърният юбилей на Царя е един от най-редките и почетни медали на Царска България. Той е бил отсечен в много малък тираж и е бил награждаван лично от Царя, предимно на висши държавни служители, генерали, както и членове на свитата Му.       Документирани са и редица награждавания с медала дори след абдикацията на Монарха, по време на пребиваването му в Кобург.       Материалът, от който е изготвен медала е позлатен бронз, а лентата, на която е окачен ясно символизира династическата принадлежност на Цар Фердинанд.       Възпоменателният медал е бил гравиран от известния Проф. Р. Маршъл и произведен във Виена.
       Освен нагръдният медал, съществуват и по-големи екземпляри (90мм в диаметър) с настолен характер. Те се характеризират със същия дизайн, но не са наградни. Степените, в които са били произведени са три: златни настолни медали (от позлатен бронз), сребърни настолни медали (посребрен бронз) и бронзови такива.