Зареждане...

RibbonЛента
Задай въпросПредложения?


Медал "За раздаването знамената на българската войска в 1881г."Дата на учредяване: 30-ти Август/11-ти Септември 1881г.

Брой степени: една

Награждава се за: на малък брой участници в церемонията по раздаването на дружинните знамена на българската войска

Форма и размери: кръгла, 20мм в диаметър, с хесенска корона-носач отгоре

Лента: червена, тясна

Аверс: Вензелът на Княз Александър I заобиколен от две клонки - лаврова отляво и дъбова отдясно, завързани заедно с лента в основата

Реверс: Следният текст: “1881 30 АВГУСТЪ ВЪ СПОМѢНЪ НА РАЗДАВАНИЕТО ЗНАМЕНАТА НА БЪЛГАРСКАТА ВОЙСКА”, изписан на седем реда       Възпоменателният медал "За раздаването знамената на българската войска в 1881г." е един от най-редките български награди днес. Той е бил създаден и отсечен, за да ознаменува паметното събитие - получаването на полковите бойни знамена от страна на дружините на българската войска.       Официалната церемония се е състояла на 30-ти Август/11-ти Септември 1881г. в тогавашните покрайнини на град София, където Монархът първо учредява, а после и лично раздава медала на част от висшите офицери от армията, дружинните командири, знаменосците и най-вероятно на министрите, които също присъстват.       Имайки предвид високото качество на изработка на медала, можем да предположим, че е бил изработен в Австро-Унгария.