Зареждане...

RibbonЛента
Задай въпросПредложения?


Кръст "За Възшествието на Княз Фердинанд I в 1887г."

Дата на учредяване: 21-ви Декември 1887г. / 2-ри Януари 1888 г.

Брой степени: три

Награждава се за: различни критерии

Форма и размери: Малтийски кръст с топчести върхове, кръгъл централен медальон и лилии между раменете на кръста. 41мм в ширина.

Лента: Три светлозелени и две бели редуващи се ивици.

Аверс: 1-ва степен: Позлатен кръст. Централният медальон е емайлиран в червено, вензелът на Княза в бяло, а пръстена - в зелено, върху който е изписано със златисти букви “БОЖИЯ И НАРОДНА ВОЛЯ“ и две петолъчни звезди, посредством които се отделят двете части на текста. Втората степен е аналогична, но без никакъв емайл. Третата степен е също с идентичен дизайн, но вместо позлатен, кръстът е посребрен.

Реверс: 1-ва степен: Позлатен малтийски кръст, централният медальон пресъздава емайлиран Саксонски герб (черни и златни пояси с нанесена диагонално зелена корона), а на пръстена се виждат две дати - “25 ЮЛIЙ 2 АВГУСТЪ 1887” изписани със златни букви и отделени посредством петолъчна звезда. Втора и трета степен са подобни, но при тях липсва емайл. Последната степен, за разлика от останалите, е посребрена.

       Скоро след пристигането Си в България, новоизбраният Княз Фердинанд I създава и първата декорация по време на царуването Си - кръст за спомен на възшествието Си на трона. Тази нова българска награда, макар и да носи белезите на домашен (личен) медал, е била учредена посредством решение на Министерския съвет (тоест, в противоречие с Конституцията).       Символизмът вложен в тази награда е повече от ясен. Саксонският щит от реверса посочва династическия произход на Монарха, а малтийският кръст и лилиите представляват алюзия към Неговия Френски кралски произход (бидейки внук на Френския император) и по-конкретно към Ордена "Свети Дух". Не на последно място, цветовете на лентата еднозначно ни препращат към символиката на Саксен-Кобургготското херцогство.       Кръстът е бил връчен повече от 2 000 пъти (според регистрите). Социалният статус на наградените с тази награда варират - от дребни чиновници, поборници и фелдфебели, през кметове, старши офицери и архиепископи до министри, генерали, чужди граждани и короновани особи. Без съмнение обаче, всички награждавания са се осъществявали според неофициалния протокол - всекиму според социалния статус и заемана длъжност.       Кръстът се носи окачен на триъгълна лента отляво на гърдите за мъжете и на двойна панделка на лявото рамо за дамите.       Производителят на кръстовете е виенската фирма C. F. Rothe, за което свидетелства перфектното качество на изработка. Официално, съществува само една емисия, макар да се срещат и известни вариации, като например кръстове с пет (вместо четири) листенца на зелената корона от реверса.