Зареждане...

RibbonЛента
Задай въпросПредложения?


Медал "За възшествието на Княз Александър I в 1879г."Дата на учредяване: Втората половина на 1879г.

Брой степени: една

Награждава се за: Лично от Монарха и по Негова собствена воля

Форма и размери: Кръгла, 27мм в диаметър

Лента: Бяла, окрайчена със зелена и червена ивици от двете страни

Аверс: Образът на младия Княз Александър I в профил. Околовръст е изписана титлата Му - “АЛЕКСАНДРЪ I. КНЯЗЬ НА БЪЛГАРIЯ”

Реверс: Българския герб - германски хералдичен щит с нанесен коронован лъв и коронован с Хесенската корона отгоре. От двете страни на щита са поставени два лъва-щитодържачи, стъпили върху декоративен постамент. Над герба е разположен свитък, който гласи “ЗА СПОМЕНЪ 1879“, а в основата има аналогичен свитък, на който са изписани две дати от 1879г. („17 АПРИЛIЯ 24 ЮНIЯ“) - датата на избирането на Княза и датата на пристигането му в Княжеството.

        Възпоменателният медал "За възшествието на Княз Александър I в 1879г." е първата българска награда, макар на теория, медалът да е раздаван като домашен медал по инициатива на Княза. Това е продиктувано от рестрикциите, наложени от Конституцията, която изрично забранява съществуването на ордени и знаци за отличие в рамките на Княжеството.       Медалът е отсечен от сребро.       Сред няколкото души, наградени с този медал, са представители на първия бългaрски кабинет, членове на Княжеската свита, негови роднини във Великото Херцогство Хесен, Руски генерали на служба в България и др. Подари малкия брой на носители, медалът е една от най-редките български награди днес.       Гравьор на медала е Карл Швенцер. Отсечен е в Австро-Унгария, което е видно от високото качество на изработка.