Зареждане...

RibbonЛента
Задай въпросПредложения?


Медал "За Наука и Изкуство"Дата на учредяване: 25-ти Март / 5-ти Април 1883г.

Брой степени: Златен и сребърен медал

Награждава се за: като награда и насърчение за хора, изявили се в науката, изящните изкуства, индустрията и прочее

Форма и размери: кръгла, 36мм в диаметър

Лента: напречно редуващи се червени и бели райета с бяла и по-тясна зелена ивици по краищата

Аверс: образът на Монарха и титлата Му в околовръст

Реверс: Една от Деветте музи обърната наляво, подкрепяща с лявата си ръка български хералдичен щит, а дясната и ръка е протегната напред и държи лавров венец. На заден план се виждат лира, книги, глобус, палитра и бюст на Атина Палада. Под фигурата на музата е изписано името на медала, чиито правопис е различен при отделните емисии.


НЦВ Княз Александър I


       Медалът "За Наука и Изкуство" е една от най-висшите български награди и същевременно, една от най-рядко връчваните. Медалът има две степени - златен (позлатен) и сребърен медал.       Както е посочено по-горе, медалът е бил учреден през 1883г., но съществуват и наградни документи, датирани в първата половина на 1882г. Първата емисия на медала изобразява лика на своя учредител - Княз Александър I (гравиран от К. Швенцер), който е заобиколен от титлата на Монарха, изписана с църковнославянски шрифт - “АЛЕКСАНДРЪ I КНЯЗЬ НА БЪЛГАРИѦ”.       Реверсът на медала на първата емисия изобразява вече описаната сцена, като името на медала е изписано на един ред според стария правопис, отново с църковнославянски шрифт - “ЗА НАУКА И ИСКУСТВО”.

НЦВ Княз Фердинанд I       Втората емисия на медала е тази от времето на Княз Фердинанд I. Като цяло, дизайнът на медала е неизменен. Няколкото промени се състоят в: (1) новият образ на Монарха (гравиран от А.Шарф), (2) промяната в името на Монарха - “ФЕРДИНАНДЪ I КНЯЗЬ НА БЪЛГАРИЯ”, отново изписан със същия шрифт, и (3) появата на Саксонски щит върху гърдите на лъва на реверса, символизирайки династическия произход на новия владетел.


НВ Цар Фердинанд I       Емисия номер три, или първа 'царска' Фердинандова емисия, е с нов дизайн. Това е първата емисия на медала, към която се добавя корона-носач (подобна, но не идентична на тази от Медала за Заслуга) между лентата и медала. В допълнение към обновения образ на Монарха е и новата Му титла - “ФЕРДИНАНДЪ I ЦАРЬ НА БЪЛГАРИТѢ“. Единствената промяна на реверса е използването на различен шрифт за изписването на "Наука и Искуство", който вече е поставен на два реда. Автор на дизайна е Пол Телге.


       От втората Фердинандова емисия на медала са познати единствено сребърни медали.
НВ Цар Борис III       След възшествието на Цар Борис III, медалът "За Наука и Изкуство" логично би следвало да бъде обновен, за да рефлектира смяната на владетеля. Тази промяна обаче не се е случила веднага. Имайки предвид следвоенните условия и икономическата несигурност в държавата, най-вероятно първите награждавания с медала "За Наука и Изкуство" от времето на Цар Борис III са се осъществявали с медали с лика на Цар Фердинанд I.


       Новият дизайн, с лика на Цар Борис III, носи със себе си следните промени: образа на новия Цар (аналогичен на този от медала за заслуга) замества този на баща Му, както и титлата Му - “БОРИСЪ III ЦАРЬ НА БЪЛГАРИТѢ“.


       Единствената промяна при реверса на медала се състои в замяната на буквата "С" със "З", при изписването на думата "изкуство", рефлектирайки съвременните правописни норми на българския език. Резултатът е “ЗА НАУКА И ИЗКУСТВО“, изписано на два реда.