Зареждане...

RibbonЛента (ветерани)

RibbonЛента (цивилни)

RibbonЛента (за загинали във войната)
Задай въпросПредложения?


Медал за участие в Балканските войни 1912-1913

Дата на учредяване: 9-ти Декември 1933г.

Брой степени: една

Награждава се за: като възпоминание за участие във войните от 1912-1913

Форма и размери: кръгла, 32мм в диаметър

Лента: В зависимост от получателя на медала, има три вида ленти: (1) зелена с две бели и една червена ивици по краищата - за фронтови ветерани; (2) същата лента, но с допълнителна бяла ивица в средата - за непреки участници в битките, и (3) отново същата лента, но вместо бяла, ивицата в средата е черна. Медалите на лента с черна ивица по средата са се връчвали на жив роднина на загинал войник или офицер.

Аверс: Малкият български герб с два кръстосани меча зад него. На заден план са изобразени извити лавров (отляво) и дъбов (отдясно) венец.

Реверс: Годините “1912-1913”, изписани на два реда и заобиколени от венец, съставен от рози, дъбови и лаврови клонки, както и житни класове, като в основата си венецът е привързан с панделка.

       Възпоменателният медал за Балканските войни от 1912-1913 е бил учреден заедно с аналогичния Медал за участие във Великата война в края на 1933г., с цел да се отдаде нужната почит на живите ветерани, както и на всички непреки участници в тези два военни конфликта.       Доста нетрадиционно изискване е въведено за тези, които се квалифицират да бъдат наградени с медала. Нужно е да се закупи специално изработена пощенска марка, с която се облепя наградния документ. Паричните средства, които са събрани от закупените марки са били депозирани във специален фонд, имащ за цел да подпомогне изграждането на нова сграда, в която да се помещава Националния Военноисторически музей в София.       Медалът е бил раздаван на живите ветерани от войната (генерали, офицери, фелдфебели и редови чинове), цивилни с особени заслуги към армията, военни кореспонденти, доброволци, милосърдни сестри, медици, близки на загиналите на бойното поле (най-често родители или наследници) и прочее. Също така, всички военни щандарти, чиито подразделения са участвали във войната, също са били декорирани с възпоменателния медал.       Материалът, от който са изработени медалите е бяла метална сплав. Според регистрите, около 30 000 медала са били отсечени и връчени. Няма данни за връчени медали в чужбина (ако изобщо има такива).       Периодът на награждаване с медала се е проточил с години. Официално, награждаванията с него са преустановени след 1-ви Януари 1940г.       Производството се е състояло в Германия и Швейцария.       Настоящият медал, заедно с Медала за Европейската война, всъщност са последно учредените официални награди преди комунистическия преврат от 1944г.