Зареждане...

RibbonЛента
Задай въпросПредложения?


Медал "25 години от Априлското въстание от 1876 г."

Дата на учредяване: 19-ти Април / 2-ри Май 1901г.

Брой степени: една

Награждава се за: на всички живи поборници, в памет на участието им в Априлското въстание

Форма и размери: кръгла, 34мм в диаметър

Лента: червена, фланкирана със зелена и бяла ивица по краищата

Аверс: Коронован български лъв и девизът на въстаниците “СВОБОДА ИЛИ СМЪРТЬ + 20 АПРИЛИЙ 1876 Г.“, изписан в полукръг под него. В околовръст е изобразен декоративен пръстен, съставен от редуващи се флорални елементи и правоъгълни плочки, на всяка от които е изписано името на селище, взело дейно участие в събитията: ПЕРУЩИЦА, КЛИСУРА, БАТАКЪ, КОПРИВЩИЦА, ПАНАГЮРИЩЕ.

Реверс: Стихът на поета Христо Ботьов “ТОЗЪ КОЙТО ПАДНЕ ВЪ БОЙ ЗА СВОБОДА, ТОЙ НЕ УМИРА”, разположен на шест реда, с лаврова клонка под него. В околовръст е изписано: ФЕРДИНАНДЪ Iй КНЯЗЬ БЪЛГАРСКИЙ НА ПОБОРНИЦИТѢ. 20 АПРИЛИИ 1901 Г., като двата пасажа са отделени чрез четирилъчеви звезди.

       Възпоменателният медал по случай 25-годишнината от паметните събития е учреден чрез княжески рескрипт. Целта му е с него да се отличат всички живи ветерани и поборници от 1876-та година.       Първите награждавания са направени лично от Княза по време на официалната церемония, проведена в Панагюрище през Април 1901 г. Останалите медали са били разпределени и разпратени до местните поборнически организации, които от своя страна се ангажират наградите да достигнат до своите получатели.       Настоящият медал е първият, който е бил проектиран и изсечен в България (освен стоманените матрици, които са изработени в чужбина). Гравьорът е проф. Борис Шатц, а отсичането на медалите е изпълнено от фабриката на Никола Събев в София.