Зареждане...

RibbonЛента
Задай въпросПредложения?


Кръстове за X и XX години отлична служба

Дата на учредяване: 2-ри / 14-ти Август 1889г.

Брой степени: за офицери: сребърен кръст за X години и емайлиран златист кръст за XX години отлична служба; подофицери – златисти кръстове, наподобяващи тези за офицери, но без емайл

Награждава се за: на военни лица, за X и/или XX години вярна, непрекъсната и безупречна служба във войската

Форма и размери: Кръст патé с овален център

Лента: трицветна, разделена на равни по ширина жълта, черна и бяла ивици

Аверс:
Кръстове за X години: раменете на кръста са покрити с декоративни точици. Централният медальон изобразява коронования вензел на настоящия Монарх, изобразен над римската цифра “X” (индикирайки броя на годините), и заобиколен от текста “ОТЛИЧНА СЛУЖБА”..

Кръстове за XX години: Златист кръст с рамене емайлирани в зелено и бордюр от бял емайл. Централният медальон е емайлиран в бяло (центъра) и червено (пръстена). В центъра отново е поставен коронования вензел на Монарха, а на пръстена е изписано със златисти букви “ОТЛИЧНА СЛУЖБА”, като двете думи са разделени посредством шестолъчи звезди. Кръстът е провесен от лентата посредством овален златист лавров венец с емайлирани в зелено клонки. В средата на венеца са поставени златисти римски цифри “XX”. Кръстът за подофицери е почти идентичен, но липсва емайл.

Реверс:
Кръстове за X години: раменете на кръста са покрити с декоративни точици. Централният медальон изобразява коронован български лъв с или без нанесен Саксонски щит на гърдите.

Кръстове за XX години: Златист кръст с рамене емайлирани в зелено и бордюр от бял емайл. Централният медальон е емайлиран в бяло (Княз/Цар Фердинанд) или червено (Цар Борис III) и изобразява датата “2 АВГУСТЪ 1887” (Княз/Цар Фердинанд) или златен български лъв (Цар Борис III). Кръстът е провесен от лентата посредством овален златист лавров венец с емайлирани в зелено клонки. В средата на венеца са поставени златисти римски цифри “XX”. Кръстът за подофицери е почти идентичен, но липсва емайл. Кръстовете за подофицери копират Борисовият вариант на кръста, но са без наличие на емайл.

       Кръстът за десет години отлична и предана служба в българската войска е бил учреден чрез владетелски декрет, осъществявайки предхождащо решение на Орденския съвет на Военния Орден "За Храброст". Тази нова награда би следвало да се връчва на всички офицери (както и подофицери и офицерски кандидати), които са служили вярно в период от поне десет години, доказвайки себе си като верни и надеждни професионалисти.       Сред първите наградени с новия знак са бившия регент Полковник Сава Муткуров, Полковник Данаил Николаев и др. Те са получили сребърния кръст на знака още в самия ден на учредяването му, а именно деня на втората годишнина от идването на Княз Фердинанд в България.       Офицерите се удостояват с кръст, който е изработен от сребро, а офицерските кандидати и подофицерите с аналогичен кръст, но изработен от позлатен бронз или жълта метална сплав. Размерът и на двата вида кръстове е около 34мм.       Съществуват два основни вида (или емисии) на кръстовете за десет години отлична служба - един от периода на Княз/Цар Фердинанд и един от периода на сина Му - Борис. Разликите между тези два вида са (1) вензела на владетеля и (2) наличието или липсата на Саксонски щит върху гърдите на лъва на реверса.       Десет години след учредяването на знака, втори, по-висок кръст бива въведен. Той ще се дарява само на офицери, които са прослужили поне двадесет безупречни години в българската армия. Новият кръст има сходен дизайн, но е с по-големи размери (35-37мм) и е покрит със зелен, бял и червен емайл.       Кръстовете за XX годишна отлична служба от времето на Фердинанд I имат изписана на реверса датата 2-ри Август 1887 - пристигането на Княза в новия Му реалм. На кръстовете раздавани от Цар Борис III логично тази дата е премахната от реверса, като е заменена с златен български лъв на червено поле.       През пролетта на 1933г. се въвежда и подофицерски вариант на кръста за XX години отлична служба. Оформлението му е идентично на офицерския кръст, но за разлика от него е изработен изцяло от метал и липсва емайл. Размерите му са около 39мм в ширина       Всички кръстове са окачани на триъгълна трицветна лента, символизираща цветовете на династията.       Производители на знаците са Scheid и Z.F. Zimmermann.