Зареждане...

RibbonЛента
Задай въпросПредложения?


Медали за Войната със Сърбия
Първи вариант


Дата на учредяване: 19-ти Февруари / 3-ти Март 1886г.

Брой степени: Сребърен и бронзов медал

Награждава се за: участие във войната от 1885г.

Форма и размери: кръгла, 33мм в диаметър

Лента: (?)четири малинено-пурпурни и три бели редуващи се ивици

Аверс: Образа на Княз Александър I в полупрофил, облечен в генералска парадна униформа и заобиколен в околовръст с една от следните две вариации на текст: (1) на руски език: “АЛЕКСАНДРЪ I ПОБѢДОНОСНЫЙ КНЯЗЬ БЪЛГАРIИ“, или (2) на български: “АЛЕКСАНДРЪ I. ПОБѢДОНОСНИЙ КНЯЗЪ БЪЛГАРСКИЙ“.

Реверс: Гръцката богиня на победата Нике, възседнала летящ орел и държаща в лявата си ръка палмова клонка, а в дясната - лавров венец с лента. В кръг около Нике е изписан един от двата варианта текст: (1) на руски: “ВЪ ПАМЯТЬ СЛАВНОЙ 1885 КАМПАНIИ“ и петолъчна звезда или (2) на български език: “ВЪ ПАМЯТЪ НАСЛАВНАТА ВОЙНА ВЪ 1885 ГОД“ и декоративен шестоцветен флорален елемент.

       Медалът за Войната със Сърбия е бил създаден като символ и възпоменание на успешната военна кампания против сръбските войски от края на 1885г. Съществуват два класа - сребърен, предназначен за преките участници във военните действия, и бронзов - за войниците невзели участие в боевете, както и за цивилни лица, взели дейно участие в обезпечаването на военната кампания в тила.       Поради принудителната абдикация на младия Княз и последвалото Му отпътуване от България, награждаваният с медала се прекратяват през Септември 1886г.       За съжаление, този първи вариант на медала все още остава неизучен от страна на изследователите. Към момента не разполагаме с еднозначна информация относно (1) причината за наличието на две различни емисии в рамките на едва няколко месеца, (2) причините да съществуват медали на руски език; (3) съществувала ли е и трета, позлатена степен на този медал, както и (4) дали лентата на медала е същата като тази на следващия вариант или, както някои източници и запазени екземпляри индикират, права, червена на цвят със зелени ивици по края.       Засега нито една от архивните фотографии не са запечатали офицери или войници, които да носят този вариант на медала за Войната със Сърбия. Съществува голяма вероятност след въвеждането на втория вариант на медала, да са издадени указания за подменянето на стария модел на медала с този от 1887г.       Източниците на информация за българските награди поддържат тезата, че причината за замяната на първият вид медал през 1887г. е поради абдикацията на Княза. Това твърдение е в противоречие с факта, че името и титлата на вече абдикиралия Александър I са ясно изписани както на аверса на новия вид медал, така и на съпътстващите наградни документи, издавани също в Негово име.
Втори вариант


Дата на учредяване: 14-ти Ноември 1886г.

Брой степени: Сребърен и бронзов медал

Награждава се за: участие във войната от 1885г.

Форма и размери: кръгла, 32мм в диаметър

Лента: четири малинено-пурпурни и три бели редуващи се ивици

Аверс: Поставени върху декоративен елемент, гербовете на България и Източна Румелия короновани с Хесенска корона отгоре. В пръстен околовръст е изписано, с църковнославянски шрифт: “АЛЕКСАНДРЪ I КНЯЗЬ БЪЛГАРСКИЙ“ и шестолъча звезда в основата.

Реверс: Следният текст: “БЛАГОДАРНОТО ОТЕЧЕСТВО НА СВОИТѢ ХРАБРИ СИНОВЕ 1885“ изписан на четири реда. Около текста е изобразен овален лавров венец с усукана около него лента, като върху видимите части на лентата са изписани имената на селищата, при които са се водили основните битки от войната през 1885г.: ДРАГОМАНЪ, ЦАРИБРОДЪ, ПИРОТЪ, ВИДИНЪ, СЛИВНИЦА, ГОРГУЛЯТА, БРѢЗНИКЪ.

       В края на 1886г, вследствие на абдикацията на Княз Александър I, тримата членове на Регентството одобряват предложението на военния министър да се учреди нов вариант на възпоменателния медал за войната със Сърбия, който да замести преждевременно прекратения първи тип. Мотивите за тази постъпка остават неясни и можем само да предположим, че е било въпрос на лична или групова преференция от страна на Регентството или негов член.       Новото изображение на аверса на медала символизира обединението на двете български държави - Княжество България и Източна Румелия, под властта на българския Монарх.       Реверсът на медала изразява благодарността на правителството и цялата нация към онези, които са защитили Съединението и по този начин са спечелили първата самостоятелна политическа и военна победа за българската държава.       Официалните регистри сочат, че са връчени около 90 000 медала от втория тип (от които 60 000 сребърни и 30 000 бронзови). Както е били предвидено, медалите са били връчени на хората, спомогнали за успеха на кампанията от 1885г. - сребърните медали на преки участници в битките, а бронзовите медали - на тилови войници, медици и цивилни с особен принос.       Освен офицери и войници, всички дружинни бойни знамена на българската войска от 1885г. са били удостоени с възпоменателния медал.