Зареждане...

RibbonЛента
Задай въпросПредложения?


Възпоменателен знак за 80-та годишнина на Принцеса Клементина

Дата на учредяване: 22-ри Май / 3-ти Юни 1899г.

Брой степени: златен, сребърен и бронзов

Награждава се за: като възпоминание и награда за отлична служба на офицери, подофицери и войници от 9-ти пеши Пловдивски на НЦВ Княгиня Клементина полк

Форма и размери: кръгла, 32мм в диаметър

Лента: черна, окрайчена с тясна синя ивица

Аверс: Коронования вензел на Принцеса Клементина, заобиколен от думите “ЧЕСТЬ” и “ВѢРНОСТЬ”, отделени една от друга посредством малки шестолъчи звезди, всяка една от които е изобразена между два декоративни елемента.

Реверс: Бурбонска лилия. В околовръст са изписани датите “22 МАЙ 1899” и “14 ЯНУАРИЙ 1888” разделени чрез две малки шестолъчи звезди.

       Знакът е бил учреден в чест на 80-тия юбилей на НЦВ Княгиня Клементина (майката на българския Монарх). Целта на тази награда е била с нея да се удостоят военни лица от 9-ти пеши Пловдивски полк, чиито патрон е Княгинята. Тя е поела шефството на полка на 14-ти Януари 1888 - една от годините, изписани на самия знак.       Самият 9-ти пеши полк е един от най-добре оборудваните и подготвени бойни единици в рамките на Българската войска в края на XIX и началото на XX век. Това е в резултат от огромните финансови средства, с които Княгинята е подпомагала издръжката на полка чак до самата си кончина през 1907г.       Почетният знак е бил отсечен в три степени. Златна степен са получавали старшите и щабни офицери от полка. Нисшите офицери - сребърна степен, а подофицерите и редовите чинове са получавали бронзов знак.       Княз (по-късно Цар) Фердинанд I също е бил удостоен със златен почетен знак, бидейки номинално назначен за старши офицер от полка.       Знакът към днешна дата е много рядък, тъй като е бил раздаван сред състава на една-единствена военна единица. Някои факти сочат, че малка част знаци са били също така раздадени и на особи от близкото обкръжение на Княгинята, а вероятно и нейни роднини зад граница. Историята и предназначението на тази декорация имат нужда от допълнително изследване.       Съществуват някои хипотези, които сочат, че лентата на почетния знак може да е била съставена от различни цветове, като познатите ни черен цвят със синьо окрайчване да са тяхна по-късна алтернатива (вероятно след 1907г). Следвайки логиката на традиционните цветове на рода на Княгинята, най-вероятно първоначалната лента (ако изобщо е имало такава) е била светлосиня на цвят, с неопределен брой жълти (златни) кантове.